Uitvaartvereniging Stedum

Al sinds 1906 verzorgen wij als Uitvaartvereniging Stedum respectvolle dienstverlening bij zowel begrafenissen als crematies in en om Stedum.

Op 19 maart 2013 is de voormalige Begrafenisvereniging Stedum statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (www.fedgron.nl)

 

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden.  Dit jaar op 7 maart.

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 7 maart 2023

Locatie:          Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum

Aanvang:        20.00 uur.

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen van 10 mei 2022
  b. Naar aanleiding van de notulen
 3. Jaarverslag 2022
  b. Gedenken overledenen 2022
 4. Mededelingen
 5. Pauze
 6. Verslag kascommissie
 7. Verslag penningmeester
 8. Wijziging personeel
 9. Rondvraag / w.v.t.t.k.
 10. Sluiting

Op 10 mei 2022 is vorig jaar de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering heeft de heer Hommo Smit afscheid genomen als voorzitter en is de heer Pieter Oldenhuis benoemd tot zijn opvolger.

 

 

 

 

 

 

 

Hommo Smit heeft bij zijn afscheid zojuist de bloemen ontvangen van medebestuurslid Klaas Pilon