Al sinds 1906 verzorgen wij als Uitvaartvereniging Stedum respectvolle dienstverlening bij zowel begrafenissen als crematies in en om Stedum.

Op 19 maart 2013 is de voormalige Begrafenisvereniging Stedum statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.

 

Bij overlijden van een lid van Uitvaartvereniging Stedum kan voor de uitvaart direct contact worden opgenomen met onze uitvaartverzorger J.L. van Houten, tel. 0596-571817 of 06-28335331

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (www.fedgron.nl)

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden.  De laatste ALV was op 12 maart 2024.

 


Koninklijke onderscheiding voor Klaas Pilon

 

Bij de lintjesregen op 26 april 2024 heeft Klaas Pilon een koninklijke onderscheiding gekregen voor het vele werk dat hij voor de Uitvaartvereniging Stedum en de Historische vereniging in de afgelopen jaren heeft gedaan. Ook zijn vrijwilligerswerk op de begraafplaats en zijn inzet voor de vrijwillige brandweer van Stedum heeft bijgedragen aan de toekenning van deze onderscheiding. Klaas moest stoppen omdat hij mantelzorger voor zijn vrouw Sien is geworden.

1. Temidden van de gedecoreerden

2. Burgemeester Ben Visser mocht Klaas namens de koning (3) de medaille opspelden

4. Klaas werd door velen gefeliciteerd

5. Ook Sien kon delen in de vreugde


Afscheid van Klaas Pilon als bestuurslid en drager

 

Op de ALV van 12 maart hebben we afscheid genomen van Klaas Pilon, die 20 jaar lang verschillende taken binnen en buiten het bestuur van de vereniging heeft verricht. Onderstaand enkele foto's van het afscheid.

 

Afscheidscadeaus waren er van de vereniging, onze uitvaartverzorger Jan van Houten en Klaas Zweep van Uitvaartverzekering Twenthe, waar Klaas jarenlang mee heeft samengewerkt.

 

 

 

 

 

Tot slot bracht mw. Maria Luimstra namens de Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen nog een verrassing in de vorm van een oorkonde.