Uitvaartvereniging Stedum

Al sinds 1906 verzorgen wij als Uitvaartvereniging Stedum respectvolle dienstverlening bij zowel begrafenissen als crematies in en om Stedum.

Op 19 maart 2013 is de voormalige Begrafenisvereniging Stedum statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (www.fedgron.nl)

 

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden. 


!!!!!     Afgelast wegens CORONA     !!!!!

 jaarvergadering

 

Dinsdag          21 april 2020

Aanvang :       20.00 uur.

 

Locatie : Gebouw Stichting Historie Stedum aan de Stationsweg 29A

 

Agenda

1. Opening

2. Notulen van 5 maart 2019

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Gedenken overledenen in 2019

5. Verslag kascontrole en benoeming lid kascommissie

6. Verslag penningmeester

7. Wijziging personeel

8. Rondvraag

9. Sluiting

!

!

!

!!!!!         Afgelast wegens CORONA     !!!!!