Al sinds 1906 verzorgen wij als Uitvaartvereniging Stedum respectvolle dienstverlening bij zowel begrafenissen als crematies in en om Stedum.

Op 19 maart 2013 is de voormalige Begrafenisvereniging Stedum statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.

 

Bij overlijden van een lid van Uitvaartvereniging Stedum kan voor de uitvaart direct contact worden opgenomen met onze uitvaartverzorger J.L. van Houten, tel. 0596-571817 of 06-28335331

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (www.fedgron.nl)

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden.  De laatste ALV was op 12 maart 2024.

 


Afscheid van Klaas Pilon als bestuurslid en drager

 

Op de ALV van 12 maart hebben we afscheid genomen van Klaas Pilon, die 20 jaar lang verschillende taken binnen en buiten het bestuur van de vereniging heeft verricht. Onderstaand enkele foto's van het afscheid.

 

Afscheidscadeaus waren er van de vereniging, onze uitvaartverzorger Jan van Houten en Klaas Zweep van Uitvaartverzekering Twenthe, waar Klaas jarenlang mee heeft samengewerkt.

 

 

 

 

 

Tot slot bracht mw. Maria Luimstra namens de Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen nog een verrassing in de vorm van een oorkonde.