Uitvaartvereniging Stedum

Al sinds 1906 verzorgen wij als Uitvaartvereniging Stedum respectvolle dienstverlening bij zowel begrafenissen als crematies in en om Stedum.

Op 19 maart 2013 is de voormalige Begrafenisvereniging Stedum statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.

 

Bij overlijden van een lid van Uitvaartvereniging Stedum kan voor de uitvaart direct contact worden opgenomen met onze uitvaartverzorger J.L. van Houten, tel. 0596-571817 of 06-28335331

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen (www.fedgron.nl)

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden.  Dit jaar was dat op 7 maart.