Het lidmaatschap van de uitvaartvereniging kent de volgende diensten:

 

 • In overleg met de nabestaanden de begeleiding en verzorging van desgewenst alle zaken rondom de uitvaart van de overledene door onze uitvaartverzorger
 • Kennisgeving van een overlijden middels een kaart huis-aan-huis in Stedum
 • Het beschikbaar stellen van een rouwauto op de dag van de uitvaart (max. 30 km)
 • De diensten van 4 dragers
 • Het luiden van de torenklokken in Stedum tijdens de uitvaart
 • Gebruik van grafbenodigdheden op de begraafplaats in Stedum (rijdende baar, graflift enz.)
 • Grafmarkering in Stedum tot het moment van plaatsen monument

 

De kosten van het lidmaatschap bedragen €17 per persoon per jaar. Dit wordt via automatische incasso door de penningmeester geïnd.

 

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden, waar het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid en inzage wordt gegeven in de financiële stand van zaken. Tevens is dit de gelegenheid om op de hoogte te blijven van allerlei zaken die een rol spelen bij een begrafenis of crematie.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 7 maart 2023

 

Locatie:           Hervormd Centrum,  Bedumerweg 8, Stedum

Aanvang:        20.00 uur.

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen van 10 mei 2022
  b. Naar aanleiding van de notulen
 3. Jaarverslag 2022
  b. Gedenken overledenen 2022
 4. Mededelingen
 5. Pauze
 6. Verslag kascommissie
 7. Verslag penningmeester
 8. Wijziging personeel
 9. Rondvraag / w.v.t.t.k.
 10. Sluiting