Het lidmaatschap van de uitvaartvereniging kent de volgende diensten:

  • In overleg met de nabestaanden de begeleiding en verzorging van alle zaken rondom de uitvaart van de overledene door onze uitvaartverzorger tot maximaal €100,-
  • Het beschikbaar stellen van een rouwauto voor vervoer van de overledene tot maximaal €140,-
  • Kennisgeving van een overlijden middels een kaart huis-aan-huis in Stedum
  • De diensten van de dragers
  • Het luiden van de torenklokken in Stedum tijdens de uitvaart
  • Grafmarkering in Stedum tot het moment van plaatsen van het monument

Het totale dienstenpakket vertegenwoordigt een waarde van €684,-

Voor eigen rekening komen bijkomende kosten zoals grafrechten, akte van overlijden, kist, rouwbrieven, advertenties, afscheidsdienst, volgauto’s, crematorium, koffietafel.

Wanneer bij overlijden van een lid van de vereniging wordt gekozen voor een andere uitvaartverzorger dan die van Uitvaartvereniging Stedum, dan heeft de vereniging het recht om niet de gehele waarde van het dienstenpakket aan de betreffende uitvaartverzorger te vergoeden.

De kosten van het lidmaatschap bedragen €17 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.  De lidmaatschapskosten worden via automatische incasso door de penningmeester geïnd.

De kosten van het lidmaatschap bedragen €17 per persoon per jaar. Dit wordt via automatische incasso door de penningmeester geïnd.

Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden, waar het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid en inzage wordt gegeven in de financiële stand van zaken. Tevens is dit de gelegenheid om op de hoogte te blijven van allerlei zaken die een rol spelen bij een begrafenis of crematie.

 

Bij overlijden van een lid van Uitvaartvereniging Stedum kan voor de uitvaart direct contact worden opgenomen met onze uitvaartverzorger J.L. van Houten, tel. 0596-571817 of 06-28335331